Onderhoud van alle merken en types auto's !

Om goed en veilig te kunnen functioneren heeft iedere auto regelmatig onderhoud nodig. De benodigde regelmaat is door de fabrikant vastgelegd in onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen. Door betere fabricagetechnieken en betere materialen zijn de onderhoudsintervallen steeds langer geworden maar vanzelfsprekend zeer noodzakelijk.

Behalve het onderhouden van de mechanische componenten kunnen we bij OK Garage auto's van meer dan 30 merken elektronisch uitlezen en storingen snel opsporen en verhelpen cq repareren.

Vier soorten onderhoud

Er valt een onderscheid te maken in regulier onderhoud en vaste inspecties (1), tijd of kilometergebonden inspecties (2), slijtage reparaties (3) en onvoorziene reparaties (4). Bij vaste inspecties kunt u denken aan jaarlijks motorolie en filter vervangen, controle van belangrijke vloeistoffen of een jaarlijkse carrosseriecontrole. Tijd- of kilometergebonden inspectie is bijvoorbeeld een distributieriem die moet worden vervangen. Slijtage reparaties hebben betrekking op zaken als remblokken, remschijven of koppeling. Voorbeelden van onvoorziene reparaties zijn een lekke waterpomp of een defecte aandrijfas.

auto onderhoudauto controle

Vooraf een opgave van de kosten

Op de onvoorziene reparaties na, is van al het benodigde onderhoud een redelijke inschatting te maken wat de kosten zullen zijn.

Zo gaat een accu doorgaans zo’n vier jaar mee, remblokken aan de voorkant ongeveer 60.000 kilometer, en remblokken achter halen het dubbele. Als versleten remblokken niet tijdig opgemerkt worden, ontstaat er gevaar voor de veiligheid én voor de portemonnee, omdat de remschijven dan ook beschadigd kunnen raken.

Altijd een eerlijk en kundig advies

Voor onafhankelijk advies over groot of klein onderhoud kunt u natuurljk altijd contact opnemen met OK Garage. Onze Autoadviseurs hebben de beschikking over onderhoudsvoorschriften van vrijwel alle auto’s, en adviseren u over gangbare prijzen voor onderhoud, reparaties en banden.